Redactie

Klassieke muziek verdrijft depressies

Onderzoekers in Mexico claimen dat bepaalde klassieke muziekstukken een probaat middel kunnen zijn bij de bestrijding van klinische depressies. Dat staat te lezen op de website van Miller-McCune.

Dat kinderen die van jongs af aan worden blootgesteld aan klassieke muziek sneller uitgroeien tot intellectuele hoogvliegers – een theorie die bekend staat als het Mozart-effect – is intussen grotendeels weerlegd.

Toch lijkt er voor muziek een belangrijke rol weggelegd te zijn buiten de entertainmentsector. Een toenemend aantal wetenschappers meldt immers dat er indicaties zijn dat muziek een belangrijke rol kan spelen in de gezondheidszorg, onder meer bij pijnmanagement.

Merkbare verbetering
Een nieuw onderzoeksrapport uit Mexico claimt dat herhaald luisteren naar bepaalde klassieke werken de symptomen van klinische depressie tegengaat.

"Muziek is een eenvoudige en elegante manier om anhedonia (verlies of de vermindering van het vermogen tot plezierbeleving, red.) te behandelen", luidt de bevinding van het onderzoeksteam onder leiding van Miguel-Angel Mayoral-Chavez (universiteit van Oaxaca) in het vakblad The Arts in Psychotherapy.

Na een behandeling van zeven tot acht weken was een afname van de symptomen merkbaar bij de testgroep die met muziek behandeld werd. Met 29 patiënten ging het beter, bij 4 was er geen verandering merkbaar en acht personen verlieten de testgroep.

Geen vervanger voor Prozac
Meer bepaald barokmuziek en werk van Mozart zou een positief effect hebben op personen die kampen met een depressie, al zou de muziekkeuze voor therapeutisch gebruik ook deels persoonsgebonden zijn.

Dit alles wil echter niet zeggen dat klassieke muziek een vervanger is voor praatsessies of medicatie zoals Prozac. Volgens Mayoral-Chavez moet muziektherapie eerder als een ondersteunend onderdeel van een therapie worden gezien.
 

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.