Redactie

WeePeeTV wil concurreren met Telenet en Belgacom TV

WeePee Telecom wil met WeePeeTV een nieuwe televisie-aanbieder worden in heel België. Het is van plan ook nieuwe zenders bij ons te introduceren.

De communicatie rond de nieuwe televisie-aanbieder is enkel via Twitter en Facebook gebeurd. Maar zelfs uit die summiere boodschappen is wel duidelijk dat WeePeeTV een televisiedistributiekanaal wordt over het internet. Je kan tv-kijken via Samsung Smart TV, iPhone, iPad, Windows en Mac.


WeePeeTV wil concurreren met Telenet en BelgacomTV

WeePee heeft ook al via Facebook gevraagd welke zenders de mensen het meest bekijken. Resultaat: VT4, Een, Discovery, 2BE en Canvas. Volgens Chris Demeyere van WeePee zijn er al overeenkomsten met een aantal Belgische zenders en een aantal buitenlandse zenders. In het aanbod zullen ook een aantal zenders zitten die niet beschikbaar zijn via de traditionele aanbieders.

Een kleinere aanbieder van tv is niet onderworpen aan de must-carry-regel die bijvoorbeeld de kabel wel heeft. Dat is een verplichting van overheidswege om bepaalde zenders in het aanbod op te nemen. Een regeling die vooral de regionale zenders zekerheid van bereik geeft.

Wettelijk in orde?
Normaal gezien vallen tv-distributeurs onder het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media. Tenminste als ze aan de definitie voldoet van een dienstenverdeler: ‘elke rechtspersoon die door middel van elektronische communicatienetwerken een of meer omroepdiensten levert aan het publiek.’

WeePee lijkt alvast te voldoen aan de omschrijving van dienstverlener uit het Vlaamse mediadecreet. Het gaat via een elektronisch communicatienetwerk omroepdiensten leveren aan het publiek. En dus zijn ze onderworpen aan toezicht van de VRM.

“De VRM heeft informatie van ons ontvangen en er is contact tussen hen en ons. We streven een goede verstandhouding met de regulator na”, zegt Chris Demeyere.

Omdat televisie-aanbieders veertien dagen voor de start van hun diensten de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte moeten brengen, kan de start van WeePee voor eender wanneer zijn. Een juiste datum is niet bekend, maar Demeyere zegt dat het “niet ver weg meer” is.

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.