Redactie

Vlaamse overheid wil lokale game-industrie stimuleren

Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) pleit voor een stimulatie van de Vlaamse game-industrie. Dat zou in de eerste plaats moeten gebeuren door een begeleidend orgaan op te richten dat gamedesigners bij elkaar brengt.

“Een Vlaamse incubator kan zich positioneren tussen ontwikkelaars, overheid en markt”, zegt Stef Steyaert van het viWTA. “Die incubator zal niet alleen expertise en begeleiding bieden, maar ook werkruimte en apparatuur. Verder zou het orgaan administratieve en juridische steun kunnen geven.”

Een andere maatregel die volgens het instituut dringend genomen moet worden, is de oprichting van een Master in Game Development. “We hebben een internationaal gerichte designopleiding nodig die mikt op managers en producers, informatici en kunstenaars”, meent Steyaert.

Vlaanderen heeft heel wat troeven om een game-industrie te kunnen huisvesten. De scholingsgraad is erg hoog en we hebben een creatieve traditie met ons strip- en animatieverleden. Helaas vloeit een groot deel van het jonge talent af naar de buurlanden en de VS.

Het viWTA maakt deze besluiten op uit de studie ‘Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming’, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Parlement. Daaruit blijkt voorts dat games nieuwe sociale netwerken creëren. Er wordt zelfs gesteld dat games in het onderwijs geïntegreerd moeten worden. “De positieve effecten van games worden vaak onderbelicht. Games zijn een cultuurproduct en dienen als dusdanig behandeld te worden. Jongeren leren overigens essentiële vaardigheden uit het spelen van games. Zo dragen ze bij tot probleemoplossend denken, multitasken en zelfreflectie en stimuleren ze de intelligentie.”

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.