Redactie

Piraterijbestrijders schermen met verouderde cijfers

Statistieken die piraterijbestrijders om de haverklap gebruiken om de economische schade te schetsen, blijken verouderd en opgeblazen. Ars Technica dook in de archieven en kwam erachter dat verontwaardigde persberichten citeren uit rapporten die bijna twintig jaar oud zijn.

Julien Sanchez van Ars Technica nam twee cijfers onder de loep die het debat over intellectuele eigendomsrechten al jaren domineren in de Amerikaanse politiek.

De eerste statistiek betreft de 750.000 banen die de Amerikaanse economie zogezegd kwijtraakt door piraterij. De tweede is de geschatte 200 tot 250 miljard dollar aan jaarlijkse economische schade die het oneigenlijk verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal met zich meebrengt.

Uit Sanchez’ uitgebreide onderzoek blijkt dat beide cijfers uitgaan van op zijn zachtst gezegd wankele veronderstellingen. Zo duikt de eerste vermelding over 750.000 verloren banen op in een economisch rapport uit de jaren tachtig. Het gigantische schadebedrag blijkt afkomstig uit een Forbes-artikel uit 1993 dat 200 miljard dollar noemt voor de wereldwijde schade van "vervalste handel die harder groeit dan de industrieën waar het op aast". Ook bij deze statistiek is geen bronvermelding te vinden.

U kunt op deze pagina’s lezen hoe Sanchez tot zijn opmerkelijke bevindingen is gekomen. 

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten.